NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită pentru Köber S.R.L și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, raportat la Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului ,   va prezentam mai jos politica noastra cu privire la modul de prelucrare a datele dumneavoastră cu caracter personal.

Operatorul datelor cu caracter personal  pe care ni le transmiteți și care răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor este KÖBER S.R.L cu sediul in loc.Dumbrava Rosie, Str.Gheorghe Caranfil, nr.2, Jud Neamt, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Neamt si avand EUID ROONRC J27/1405/1991, cod TVA RO2005144.

Colectarea datelor Dvs cu caracter personal este necesare pentru incheierea unui contract cat si pentru indeplinirea obligatiei legale referitoare la emiterea documentelor fiscale si arhivarea acestora, sens in care furnizarea de catre Dvs a datelor cu caracter personal este obligatorie, refuzul putand avea ca si concesinte imposibilitatea incheierii contractului sau a indeplinirii de catre noi a obligatiilor legale.

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate in cadrul companiei noastre, pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu dispozitiile legale prvind arhivarea electronica si arhivarea documentelor fizice, fiind uneori posibila transferarea acestora catre diverse autoritati sau institutii publice de  pe teritoriul Romaniei sau unor alti agenti economici cu care colaboram, in temeiul unor obligatii ce ne revin ca operator economic sau pentru executarea unor contracte, transferul urmand a se efectua numai in conditiile prevazute de lege. Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în afara companiei KÖBER S.R.L. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a va oferi serviciile noastre.

Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul companiei KÖBER S.R.L,  putand avea acces la acestea numai anumiti angajati ai companiei noastre, fiind persoane imputernicite de către operatorul de date cu caracter personal si care vor prelucra datele Dvs cu caracter personal în numele companiei noastre si in temeiul indeplinirii unor sarcini de serviciu.

Conform legislatiei, Dvs aveti urmatoarele drepturi:

Dreptul la acces conform art.15:
Aveți dreptul de a fi informat cu privire la modalitatea de prelucrare de catre compania noastra a datelor Dvs cu caracter personal  si  de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta compania noastra la adresa de e-mail protectiadatelor@kober.ro care vă va furniza datele cu caracter personal.

Dreptul la rectificare conform art.16: 
De asemenea, aveți dreptul sa solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, daca acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. 

Dreptul la ștergerea datelor conform art.17:
Aveti dreptul la stergerea datelor Dvs cu caracter personal, oricand si fara intarziere nejustificata, in urmatoarele situatii:

-datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor delcarate;

-v-ati retras consimtamantul;

-va opuneti prelucrarii si nu exista motive legilime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;

-datele au fost prelucrate illegal;

-exista o obligatie legala pentru stergerea datelor.

 

Dreptul la restricționarea prelucrării, conform art.18
Aveți dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastră cu caracter personal in urmatoarele situatii:

-daca va opuneti prelucrarii in temeiul unui interes legitim, KÖBER S.R.L va restricționa orice prelucrare a acestor date pana la confirmarea interesului legitim.
– daca contestati corectitudinea si exactitatea datelor, KÖBER S.R.L va restrictiona orice prelucrare a acestor date pana la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.
– daca prelucrarea este ilegala, puteti sa va opuneti stergerii datelor cu caracter personal si sa solicitați restricționarea utilizarii datelor dumneavoastră cu caracter personal.
-daca KÖBER S.R.L  nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a va apara drepturile in instanta.

 

Dreptul la portabilitate conform art.20:
Ori de câte ori KÖBER S.R.L va prelucra datele cu caracter personal prin mijloace automate in baza acordului dumneavoastră sau in baza unui acord, aveți dreptul sa obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastra intr-un format structurat folosit în mod curent și prelucrabil automat catre dumneavoastra sau catre o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimi

Dreptul de a vă opune prelucrării conform art.21: 
Aveți dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastră cu caracter personal, situatie in care KÖBER S.R.L  nu va continua sa prelucreze datele cu caracter personal decat in baza unui interes legitim care prevalează asupra intereselor si drepturilor dumneavoastrs sau in baza unor proceduri judiciare.

 

 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare :

Puteti solicita retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuaa prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii Dvs, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

Puteti de asemenea solicita re-evaluarea oricarei alte decizii luate in privinta Dvs,, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile mentionate in paragraful de mai sus.

 

Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct:
Aveți dreptul sa va opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului in scopuri de marketing direct. Va puteți dezabona de la marketingul direct prin urmatoarele mijloace: urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing sau modificand setarile contului dumneavoastră Köber.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: 
Daca sunteți de parere ca prelucrarea  e datele cu caracter personal este efectuata de catre KÖBER S.R.L intr-un mod incorect, ne puteți contacta la adresa de e-mail protectiadatelor@kober.ro. De asemenea, aveți dreptul sa adresați o plangere unei Autoritatii Nationale pentru supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau justitiei.